Nieuws toegevoegd op: 21.08.2020

Recentste nieuws

Btw - grensoverschrijdende handelingen

Btw en e-commerce: vereenvoudiging vanaf juli 2021!

Btw-plichtigen die grensoverschrijdende handelingen verrichten met particulieren gevestigd in andere EU-lidstaten moeten zich soms registreren voor btw-doeleinden in het land waar deze klant zich bevindt. Er werd hiervoor enkele jaren geleden reeds een vereenvoudigingsregeling uitgewerkt. Deze regeling zal in juli 2021 nog verder uitgebreid worden. Wat moet u hierover weten? 

Grensoverschrijdende verkopen. Een Belgische btw-plichtige die online diensten verricht en/of goederen verkoopt en levert aan particulieren gevestigd in andere  EU-lidstaten en een bepaalde verkoopdrempel overschrijdt, moet zich in principe in alle betrokken lidstaten registreren voor btw-doeleinden en daar alle btw-verplichtingen vervullen zoals het indienen van btw-aangiften. De verkoopdrempels bij een goederenverkoop op afstand verschillen van lidstaat tot lidstaat.

Vereenvoudigde MOSS-regeling. Om deze transacties te vereenvoudigen werd de MOSS-regeling (Mini One Stop Shop) uitgewerkt. Deze regeling laat toe dat een Belgische onderneming zich registreert in de lidstaat van vestiging (België) en één elektronische btw-aangifte indient voor al de diensten in alle lidstaten waar zij niet gevestigd is. 

Uitbreiding in 2021. Momenteel staat die regeling enkel open voor ondernemingen die omroep-, telecommunicatie en elektronische diensten verrichten voor particulieren en daarbij btw moeten aanrekenen van de lidstaat van de klant. Vanaf in principe 1 juli 2021 zal het toepassingsgebied van deze regeling echter aanzienlijk uitgebreid worden. Vanaf die datum zullen immers in principe alle ondernemingen die online goederen verkopen en diensten verrichten aan particulieren gevestigd in een andere lidstaat al hun btw-verplichtingen voortaan kunnen vervullen via één simpele 'OSS-aangifte'.

Vanaf in principe 1 juli 2021 zal het toepassingsgebied van de huidige MOSS-regeling aanzienlijk uitgebreid worden. Vanaf die datum zal de regeling immers ook openstaan voor verkopen op afstand. 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878