Nieuws toegevoegd op: 27.08.2020

Recentste nieuws

Corona - Tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid verlengd voor zwaar getroffen sectoren!

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zullen tot en met 31.12.2020 gebruik kunnen blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van corona. 

Het betreffende KB daartoe zou volgens federaal Minister van economie Nathalie Muylle klaar zijn en ingaan op 1 september. Concreet gaat het om de volgende zwaar getroffen bedrijven en sectoren:

  • bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen op het totaal aangegeven dagen in de periode april - juni;
  • sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden.

Andere bedrijven zullen gebruik kunnen blijven maken van een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen, als ze een omzetdaling kunnen aantonen van minstens 10% in de laatste 3 maanden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Voor meer info, zie https://www.nathaliemuylle.be/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-tot-einde-van-jaar-voor-zwaarst-getroffen-sectoren-en-bedrijven/

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878