Nieuws toegevoegd op: 28.08.2020

Recentste nieuws

Corona - Vlaamse steunmaatregelen

Corona-update: Vlaamse subsidie bij sterke omzetdaling in augustus-september!

Zelfstandigen en vennootschappen die door de verstrengde coronamaatregelen vanaf 29 juli hun omzet fors zien dalen, kunnen voor de periode augustus-september 2020 een subsidie aanvragen in het Vlaams gewest.

Zelfstandigen en vennootschappen met een actieve exploitatiezetel in het Vlaams gewest die tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet met 60% of meer zien dalen in vergelijking met vorig jaar kunnen een coronasubsidie aanvragen.

Het bedrag van deze subsidie bedraagt 7,5% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode vorig jaar, met een maximumbedrag van € 15.000 (7,5% x € 200.000). Is de onderneming minder dagen geopend dan in dezelfde periode vorig jaar, dan wordt het bedrag van de subsidie gehalveerd. De aanvraag moet gebeuren in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 15 november 2020, via de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn (bv. dancings), vallen buiten het toepassingsgebied van deze subsidie. Zij komen immers nog steeds in aanmerking voor de dagpremie van € 160.

Voor meer info, zie https://www.hildecrevits.be/nieuws/vlaams-beschermingsmechanisme-voor-periode-augustus-september/ 

Bron: Besluit van de Vlaamse regering van 07.08.2020, BS 17.08.2020

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878