Nieuws toegevoegd op: 29.09.2020

Recentste nieuws

Vennootschapsbelasting - Carry-back

Carry-back in de VenB: Circulaire geeft extra toelichting!

De FOD Financiën geeft in een circulaire van 24 september 2020 extra toelichting omtrent de 'carry-back' in de vennootschapsbelasting.

Zoals u weet heeft de fiscus in het kader van de coronacrisis een vervroegde verliesaftrek ('carry-back') ingevoerd, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Met deze circulaire geeft de fiscus een uitgebreide toelichting omtrent de correcte toepassing in de vennootschapsbelasting (Circ. 2020/C/122, 22.09.2020).

De circulaire geeft in de eerste plaats een duidelijk overzicht van de nieuwe wettelijke en reglementaire bepalingen en bevestigt een aantal reeds gekende principes, met name:

  • de regeling is enkel van toepassing op vennootschappen die op 18.03.2020 niet konden worden aangemerkt als een vennootschap in moeilijkheden;
  • uitsluiting van vennootschappen die overgaan tot een vermindering of een verdeling van het eigen vermogen;
  • uitsluiting van vennootschappen die banden hebben met belastingparadijzen;
  • de regeling geldt voor het belastbaar tijdperk dat wordt afgesloten in de periode van 13.03.2019 tot 31.07.2020, en dat bijgevolg overeenstemt met het aj. 2019 of 2020;
  • de regeling wordt enkel toegepast op vraag van de vennootschap;
  • de vrijstelling is éénmalig en tijdelijk (terugname in het volgende aj. om zo het verlies voor dat aj. geheel of gedeeltelijk te neutraliseren).

Vervolgens besteeds de circulaire uitgebreid aandacht aan de raming van het bedrag van de vrijstelling, de correcte aanrekening ervan op de winsten en de te vervullen formaliteiten voor de aanvraag van de vrijstelling.

Er wordt ten slotte dieper ingegaan op de complexe berekening van:

  • de verhoging van de belastbare grondslag (omwille van de neutraliteit van het tarief in de VenB);
  • de afzonderlijke aanslag ingeval een overschatting van de vrijgestelde reserves.

 

 

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878