Nieuws toegevoegd op: 15.10.2020

Recentste nieuws

Belastingkrediet - Proxi-lening

Brusselse Proxi-lening nu mogelijk!

Sinds 15 oktober 2020 kunnen familie, vrienden of kennissen in het kader van de Proxi-lening privéspaargeld lenen aan startende Brusselse kmo's of zelfstandigen. Wat moet u hierover weten?

Proxi-lening. De Brusselse Proxi-lening is de tegenhanger van de Vlaamse Winwinlening en de Waalse 'coup de pouce'-lening. Ze biedt familie, vrienden of kennissen de mogelijkheid om fiscaal voordelig geld te lenen aan een startende Brusselse kmo of zelfstandige. De Proxi-lening heeft een looptijd van 5 of 8 jaar.

Belastingkrediet. In ruil voor de lening ontvangt de kredietgever een jaarlijks belastingkrediet van 4% van het geleende bedrag tijdens de eerste 3 jaren van de lening, en 2,5% voor de volgende jaren. De interestvoet van de lening bedraagt minimum 0,875% en maximum 1,75% (wettelijke rentevoet voor 2020). Kan de kredietnemer de lening niet terugbetalen (bv. in geval van faillissement), dan heeft de kredietgever recht op een éénmalig belastingkrediet ten belope van 30% van het uitstaande bedrag.

Toepassing. De leningsakte voor de Proxi-lening kan ondertekend worden sinds 15 oktober 2020. Er wordt hiervoor een modelformulier ter beschikking gesteld door het Brussels waarborgfonds.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
Customer.Services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878