Nieuws toegevoegd op: 29.03.2021

Recentste nieuws

Zelfstandigen - Overbruggingsrecht

Federaal crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen!

Tijdens de sluiting van de scholen van 29 maart tot en met 2 april 2021 kunnen zelfstandigen aanspraak maken op het crisis-overbruggingsrecht.

Overbruggingsrecht gedurende vijf dagen. Zelfstandigen zullen tijdens de week van 29 maart tot en 2 april 2021 aanspraak kunnen maken op het crisis-overbruggingsrecht voor onderbrekingen van hun activiteit voor de opvang van hun kinderen. Voorwaarde is dat zij hun zelfstandige activiteit tijdens deze periode volledig onderbreken. Ze hebben geen recht op de financiële uitkering als zij van thuis uit kunnen werken.

Bedrag. De vergoeding voor deze vijf dagen bedraagt € 322,92 (zonder personen ten laste) of € 403,53 (met personen ten laste).

Zelfstandigen in bijberoep. Ook zij komen mogelijk in aanmerking voor het crisis-overbruggingsrecht, als hun wettelijk verschuldigde sociale bijdragen berekend worden op een referentie-inkomen N-3 tussen € 6.996,89 en € 13.993,78. Zij hebben in dat geval recht op de helft van de uitkering.

Bron: https://clarinval.belgium.be/nl/recht-op-crisis-overbruggingsrecht-voor-de-opvang-van-een-kind-volgende-week-van-toepassing

Zelfstandigen die tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april 2021 hun activiteiten moeten onderbreken voor de opvang van hun kinderen, hebben recht op een crisis-overbruggingsrecht van € 322,92 of € 403,53.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878