Nieuws toegevoegd op: 01.04.2021

Recentste nieuws

Personeel - Telewerk

Telewerk: aangifte uiterlijk op 6 april 2021 indienen!

Werkgevers moeten vanaf april 2021 maandelijks een aangifte inzake het verplichte telewerk indienen.  Wat moet u hierover weten?

Telewerk. In het kader van de coronacrisis is het telewerk in principe verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïtiet van de bedrijfsvoering. Om het toezicht hierop te versterken wordt er nu een verplichte aangifte ingevoerd.

Voor wie en welke gegevens? Alle werkgevers, behalve die waarvan de onderneming gesloten is, moeten vanaf de maand april 2021 voor elke maand de volgende gegevens aan de RSZ meedelen:

  • het aantal personen werkzaam binnen de onderneming;
  • het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is.

Ook uitzendkrachten, personeel van een andere werkgever en personen die op zelfstandige basis in de onderneming aanwezig zijn moeten aangegeven worden, wanneer hun aanwezigheid ‘structureel’ is.

Beschikt de onderneming over meerdere vestigingseenheden, dan moet dit per vestigingseenheid vermeld worden.

Indiening aangifte. De aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. De aangifte voor april 2021 moet dus uiterlijk op 06.04.2021 ingediend worden. De aangifte gebeurt via de applicatie ‘Corona Telewerkaangifte’ op de portaalsite: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

Sancties. Bij niet-naleving van deze aangifte-verplichting riskeert de werkgever zware boetes tot € 4.000 (eventueel vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers).

Voor meer info, zie: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates

Werkgevers moeten voor het eerst tegen uiterlijk 6 april 2021 de verplichte aangifte inzake telewerk indienen. Zoniet riskeert men zware boetes bij een controle door de sociale inspectiediensten.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878