Nieuws toegevoegd op: 06.04.2021

Recentste nieuws

Coronavirus - BTW

BTW-ondersteuningsmaatregelen

Om btw-plichtigen tijdens deze coronacrisis te ondersteunen, zijn onlangs nieuwe ondersteuningsmaatregelen inzake btw genomen. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Verlenging van het btw-tarief van 6%. De toepassing van het verlaagde tarief van 6% op de aan- of verkoop van mondmaskers en hydroalcoholische gels wordt verlengd tot 30 juni 2021.

Afschaffing decembervoorschot. Vanwege de coronacrisis was de verplichting om het zgn. decembervoorschot te betalen in 2020 en 2021 reeds opgeheven. Het decembervoorschot wordt nu definitief geschrapt en de btw-aangifte wordt aangepast (schrapping vak 91).

Grensbedragen btw-teruggave. Om effectief aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling van een btw-tegoed, was het vereist dat dit tegoed minstens € 615 (kwartaalindieners) of € 1.485 (maandindieners) bedroeg. Deze grensbedragen worden nu verlaagd naar € 400,  zowel voor kwartaal- als maandindieners. Aan het einde van het jaar (d.w.z. voor de aangifte van het laatste kwartaal of de maand december) daalt het minimumbedrag van € 245 naar € 50. Dit grensbedrag van € 50 geldt eveneens voor maandindieners met een vergunning voor maandelijkse btw-teruggave.

Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2021. De btw-plichtigen kunnen deze nieuwe grensbedragen dus al toepassen wanneer ze de terugbetaling van hun btw-tegoed aanvragen in hun periodieke aangifte van het eerste kwartaal van 2021 of van maart 2021.

Bronnen:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/coronavirus-verlenging-nieuwe-ondersteuningsmaatregelen-voorbereiding 

KB van 29.03.2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 4, 24 en 41 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en houdende ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 31.03.2021.

Er zijn recent nieuwe btw-ondersteuningsmaatregelen genomen. Het gaat met name om de verlenging van het 6%-tarief voor mondmaskers en hydroalcoholische gels, de definitieve afschaffing van het decembervoorschot en de verlaging van de grensbedragen voor de terugbetaling van btw-tegoeden.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878