Nieuws toegevoegd op: 06.04.2021

Recentste nieuws

UBO-register

UBO-register aanvullen tegen uiterlijk 30.04.2021!

Vennootschappen, vzw’s en stichtingen moeten tegen uiterlijk 30.04.2021 het zgn. UBO-register aanvullen. Waarover gaat het precies en welke informatie moet men bezorgen? 

UBO-register? Dat is de databank van de fiscus waarin alle Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen de identiteitsgegevens van hun ‘uiteindelijke begunstigden’ (UBO) opgenomen moeten worden. Het gaat dan in principe om de natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 25% van de stemrechten of van het eigendomsbelang ervan hebben.

Register aanvullen. Dat is een nieuwe verplichting die onlangs ingevoerd werd, en die inhoudt dat men de informatie die men al aan het UBO-register bezorgd heeft moet aanvullen met documenten die de juistheid ervan aantonen. Het gaat dan bv. om een kopie van het aandelenregister, de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte, enz.

Hoe aanvullen? Dit kan men doen via de volgende link: https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/.  De praktische modaliteiten van het uploaden van de documenten zijn beschreven in de gebruikshandleidingen voor wettelijke vertegenwoordigers of mandatarissen op de website van de fiscus (https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register).

Tegen uiterlijk 30.04.2021! Vennootschappen die vóór 11.10.2020 geregistreerd zijn bij het UBO-register moeten het register aanvullen tegen uiterlijk 30.04.2021. Voor een UBO-registratie sinds 11.11.2020 is de oplading van die stukken meteen verplicht bij de registratie.

Vul tegen uiterlijk 30.04.2021 de UBO-registratie aan met de nodige documenten, zoals bv. een kopie van het aandelenregister, de statuten of een notariële akte.

Contactgegevens
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 0800 39 067 | Fax: 0800 39 068
customer.services@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Maatschappelijke zetel
Lefebvre Sarrut Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878