Resultaten

 
Resultaat 1 van 1 resultaten
  • Aftrekbare kosten vennootschap - Deel II - Wat zijn aftrekbare kosten? - 74. Personeelsvrijstelling kmo
    74. Personeelsvrijstelling kmoKmo-vennootschappen kunnen een fiscale vrijstelling van hun belastbare winsten krijgen per bijkomend personeelslid met een lage bezoldiging dat ze in België tewerkstellen (art. 67ter WIB 92). Let op! Met kmo’s worden hier ondernemingen bedoeld die op 31 december 1997 of – als de aanvang van de exploitatie op een latere datum valt – op het einde van het eerste exploitatiejaar minder dan 11 werknemers tewerk­stellen. Het moet bovendien om nieuw (bijkomend) personeel...
    Klik hier
 
Resultaat 1 van 1 resultaten