Fiscale optimalisatie

Rekening-courant

Deel 4. Uw rekening-courant en de aanslag geheime commissielonen

1. De aanslag geheime commissielonen

1.1. Wat is dat precies?

De zgn. aanslag geheime commissielonen is een afzonderlijke aan­slag in de vennootschaps­belasting die de fiscus in principe kan opleggen in de volgende situaties (art. 219 WIB 92):