Fiscale optimalisatie

Rekening-courant

Deel 4. Uw rekening-courant en de aanslag geheime commissielonen

2. Wanneer wordt de aanslag geheime commissielonen niet toegepast?

2.1. Tijdige aangifte door de verkrijger

De aanslag geheime commissielonen moet niet toegepast worden als u kunt aantonen dat u het niet op een fiche vermelde loon of voordeel in een correcte en tijdig ingediende aangifte personenbel...