Fiscale optimalisatie

Rekening-courant

Deel 6. Uw rc en vervelende vragen van de fiscus

1. De fiscus vindt dat uw inkomsten te laag zijn om uw uitgaven te verantwoorden

Het is mogelijk dat u er als zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap een zodanige levensstandaard op nahoudt dat u die eigenlijk niet kunt verantwoorden door de inkomsten die u uit uw vennootschap haalt. De fiscus zal dan proberen om u een zgn. indiciair tekort aan te wrijven als hij vermoedt dat uw uitgaven uw (officiële) inkomsten overschrijden (art. 341 WIB 92). Kan uw controleur bv. ...