Fiscale optimalisatie

Kostenvergoeding

4. Vragen en antwoorden over de buitenlandse reisvergoeding

4.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘buitenlandse reisvergoeding’?

4.1.1. Welke kosten kunnen hiermee vergoed worden?

De zgn. buitenlandse reisvergoeding is een afzonderlijke kostenvergoeding die betaald kan worden door uw vennootschap voor de dagen waarop u beroepsmatig in het buitenland bent. Deze reisvergoeding dekt dan in principe allerlei kleine kosten onderweg en ter plaa...