Fiscale optimalisatie

Kostenvergoeding

3. Vragen en antwoorden over de binnenlandse dagvergoeding

3.1. Wat wordt er bedoeld met een ‘binnenlandse dagvergoeding’?

3.1.1. Welke kosten kunnen ermee vergoed worden?

De zgn. dag- of reisvergoeding is een afzonderlijke kostenvergoeding die betaald kan worden door uw vennootschap voor de dagen waarop u beroepsmatige verplaatsingen maakt in België. Die dag- of reisvergoedingen dekken de kosten van een middagmaal en het klein verteer ...