Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 1 - Bezoldiging

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met ‘bezoldiging’?

Onder bezoldiging verstaan we hier in feite alleen het loon dat u als bedrijfsleider (bestuurder/zaakvoerder) periodiek (meestal maandelijks) in cash geld opneemt uit uw vennootschap. Andere vormen van bezoldiging zoals een zgn. tantième, een bedrijfswagen, enz. laten we in dit deel dus nog even buiten beschouwing.
Een bezoldiging in deze zin is m.a.w. ‘een vergoeding voor uw prestaties’ en als zodanig voorbehouden voor bedrijfsleid...