Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 18 - Kilometervergoeding

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘kilometervergoeding’?

Een kilometervergoeding is een vergoeding die de vennootschap betaalt voor de beroepsmatige kilometers die u gedaan heeft met uw eigen privéauto, bv. verplaatsingen naar klanten, leveranciers, enz. Dit zijn dan kilometers die eigenlijk ten laste vallen van de vennootschap en die ze u dan ook mag vergoeden bij wijze van ‘kosten eigen aan de vennootschap’. Het is m.a.w. een onkostenvergoeding die uit...