Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 3 - Huurinkomen

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘huurinkomen’?

Onder ‘huurinkomen’ verstaan we niet meer of niet minder dan het inkomen dat u als eigenaar ontvangt van bepaalde ‘onroerende goederen’ die u verhuurt aan uw vennootschap. In plaats van dat de vennootschap een bedrijfsgebouw, winkel, magazijn, enz. huurt van een onafhankelijke ‘derde’, kan ze dat/die immers ook van u huren als u daar privé de eigenaar van bent. U bent privé dan de verhuurder en uw vennootschap is de huurder...