Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 25 - Recht van opstal

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er verstaan onder een ‘recht van opstal’?

Algemeen. Het zgn. recht van opstal is het recht om een gebouw, werken of beplantingen op, boven of onder de grond van iemand anders te plaatsen en te bezitten (art. 1 wet van 10.01.1824). Wie eigenaar is (en blijft) van de grond en dus een opstalrecht kan toestaan aan iemand anders, is dan de zgn. opstalgever. Diegene die het recht van...