Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 25 - Recht van opstal

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Is het vestigen van een recht van opstal onderworpen aan btw?

Neen. Het verlenen van een recht van opstal heeft in principe betrekking op grond en is als dusdanig steeds vrij van btw (art. 44, §3, 2°, a W.Btw). Er is bij de vestiging van een recht van opstal m.a.w. geen btw verschuldigd, maar wel een registratierecht van 2% (art. 83, lid...