Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 26 - Vruchtgebruik woning

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er verstaan onder ‘vruchtgebruik’?

Algemeen. ‘Vruchtgebruik’ is veruit het meest bekend in het kader van een overlijden en de daaruit voortvloeiende verdeling van de nalatenschap. De langstlevende echtgeno(o)t(e) erft dan doorgaans het zgn. vruchtgebruik van bv. de gezinswoning en de kinderen erven dan de zgn. blote eigendom. Niemand (de langstlevende, noch de kinderen) kan...