Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 27 - Slot

Hoofdstuk 1: Cijfermatig overzicht

In dit Hoofdstuk geven we eerst nog even een handig overzicht van de in de vorige 26 delen uitgewerkte mogelijkheden (‘tactieken’) om geld uit uw vennootschap te halen.
We zetten daarbij nog eens op een rijtje hoeveel een bepaalde techniek netto kost aan uw vennootschap en hoeveel u er dan zelf netto (na personenbelastingen, sociale bijdragen, enz.) effectief van overhoudt.
We zijn daarbij als volgt te werk gegaan:
Kolom 1. In deze kolom vindt u de verschillende uitgewerkte mogelijkheden of t...