Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 3 - Huurinkomen

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

De verhuur van onroerende goederen is in principe niet aan btw onderworpen (art. 44, §3, 2° W.Btw). U wordt privé m.a.w. niet btw-plichtig als u een pand verhuurt aan uw vennootschap en ook voor uw vennootschap zelf zijn er geen specifieke gevolgen aan verbonden op het vlak van de btw.
...