Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 4 - Onderhuur

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met ‘onderverhuur’?

Met ‘onderverhuur’ hebben we de situatie voor ogen waarin u zowel de huurder als de verhuurder van het betreffende pand bent. Onderverhuur houdt m.a.w. in dat u zelf een bepaald pand huurt én dat u datzelfde pand geheel of gedeeltelijk verder verhuurt aan uw eigen vennootschap. In plaats van dat uw vennootschap een bedrijfsgebouw, een winkel, een magazijn, enz. huurt van een onafhankelijke ‘derde’, kan ze die immers ook van u pr...