Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 4 - Onderhuur

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Nihil

De verhuur van onroerende goederen is in principe niet aan btw onderworpen, de onderverhuur ervan bijgevolg ook niet (art. 44, §3, 2° W.Btw). U wordt privé m.a.w. niet btw-plichtig als u zelf een pand huurt en het op uw beurt verder verhuurt aan uw vennootschap. Ook voor uw vennootschap zelf zijn er geen specifieke gevolgen aan verbonden op het vlak van de btw.
...