Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 6 - Dividenden

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘dividend’?

Onder een dividend verstaan we de vergoeding die u als aandeelhouder krijgt op de zgn. inbrengen van geld of goederen. Die vergoeding is een gedeelte van de winst die de vennootschap gerealiseerd heeft en die ze verdeelt onder haar aandeelhouders. Eigenlijk is een dividend dus het rendement dat uw inbreng (of de inbrengen van de persoon van wie u de aandelen overgenomen heeft) u oplevert.