Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 7 - Inkoop van eigen aandelen

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘inkoop van eigen aandelen’?

Onder een inkoop van eigen aandelen verstaan we de verrichting waarbij een vennootschap een deel van haar eigen aandelen overkoopt van haar aandeelhouders. De aandeelhouders krijgen in ruil voor de aandelen een prijs, aangezien het over een verkoop gaat en de vennootschap betaalt die prijs uit haar gereserveerde winsten, m.a.w. in ruil voor ...