Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 8 - Opname rekening-courant

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘opname in rekening-courant’?

Met een opname in rekening-courant bedoelen we in feite niet meer of niet minder dan dat u voor privédoeleinden cash geld uit de kas van uw vennootschap neemt, zonder dit te beschouwen als bv. een loon of een onkostenvergoeding.
Precies omdat het hier niet gaat om loon e.d., moet deze opname van geld boekhoudkundig gezien beschouwd worden als een lening van uw venn...