Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 15 - Gratis huishulp

Hoofdstuk 4: Gevolgen op het vlak van de btw

Dienst met btw. Het verstrekken van een gratis huishulp door de vennootschap wordt voor de btw gezien als een terbeschikkingstelling van personeel, wat inhoudt dat het voordeel onderworpen is aan btw (art. 18, §1, lid 2, 2° W.Btw). Het voordeel wordt geacht inclusief btw te zijn (Comm. IB 36/39).
Uw vennootschap zal de btw dus uit het vastgestelde voordeel van alle aard moeten lichten en deze opnemen in haar periodieke btw-aangiftes. Het gaat in kwestie dus m.a.w. om ‘verschuldigde btw’.
...