Fiscale optimalisatie

Geld uit uw vennootschap halen

Deel 17 - Forfaitaire onkostenvergoeding

Hoofdstuk 1: Begrip

Wat wordt er bedoeld met een ‘forfaitaire onkostenvergoeding’?

Een onkostenvergoeding is in feite een terugbetaling door de vennootschap van uitgaven die u privé gedaan heeft, terwijl de vennootschap die in feite had moeten doen. Fiscaal gezien spreekt men dan van de terugbetaling van zgn. kosten eigen aan de vennootschap (art. 32, lid 2, 1° in fine WIB 92).
U gaat bv. eten met een ...