Fiscale optimalisatie

Uitgaven op de grens privé of vennootschap

2. Diverse privé-uitgaven onder de loep genomen

2.1. Uw vennootschap financiert (een of meer) onroerende goederen die u privé gebruikt

2.1.1. Zijn de afschrijvingen en de andere kosten van een privé gebruikt pand aftrekbaar?

In principe wel, maar in de praktijk vaak niet. In principe aanvaardt de rechtspraak immers weliswaar de zgn. bezoldigingstheorie, die st...