Fiscale optimalisatie

Notionele interestaftrek

5. Enkele praktijkvragen onder de loep genomen

5.1. De controleur beweert dat een renteloze rc-schuld een probleem is voor de notionele interestaftrek. Klopt dat?

5.1.1. Waarom zou een renteloze rekening-courantschuld een probleem kunnen zijn?

Uw controleur zou een renteloze rekening-courantschuld of een zgn. debetstand rekening-courant kunnen beschouwen als een belegging die geen periodiek inkomen voortbrengt. Die zou dan van het eigen v...