Fiscale optimalisatie

Notionele interestaftrek

6. Hoe kunt u de notionele interestaftrek veilig optimaliseren?

6.1. Wat bedoelen we met veilig optimaliseren?

U kunt op een aantal manieren de notionele interestaftrek voor uw vennootschap vergroten. Deze optimaliseringstechnieken zijn allemaal legaal, maar daarom nog niet allemaal veilig.
De fiscus kan immers de zgn. antimisbruikbepaling toepassen op technieken die ‘fiscaal misbruik’ zijn (art. 344, §1 WIB 92). Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer u een bepaalde verrichting doet om belastingen te besparen, maar wanneer deze belastingbesparing ingaat tegen het doel van de fiscale bepal...