Fiscale optimalisatie

Dividenden, tantièmes en interesten

1. Dividenden

1.1. Wat is een dividend?

Een uitkering van winst aan de aandeelhouders

Een dividend is een vergoeding voor de aandeelhouder op het kapitaal dat hij ingebracht heeft. Die vergoeding is een gedeelte van de winst die de vennootschap gerealiseerd heeft en die ze verdeelt onder haar aandeelhouders. Een dividend is één manier waarop u de privémiddelen die u in uw vennootschap...