Fiscale optimalisatie

Loon als bedrijfsleider

Hoofdstuk 5. Uw loon en de vennoot­schaps­belasting

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor uw vennootschap?

Kortweg, ja! Te weinig loon opnemen kan tot gevolg hebben dat uw vennootschap het zgn. verlaagd vennootschapstarief (art. 215, lid 2 WIB 92) niet kan toepassen. Daar heeft zij immers maar recht op voor zover er onder andere aan ten minste één zaakvoerder/bestuurder (privépersoon) een loon van € 45.000 werd toegekend.
Is de belastbare winst evenwel lager dan € 45.000, dan volstaat het om een loon op te nemen dat minimaal geli...