Fiscale optimalisatie

Loon als bedrijfsleider

Hoofdstuk 3. Uw loon en de bedrijfs­voorheffing

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor de bedrijfsvoorheffing?

Ja! Ook hier is er een rechtstreekse link tussen het bedrag aan loon dat u opneemt uit uw vennootschap en het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat erop ingehouden moet worden.
Neemt u geen of een zeer beperkt loon op, dan hoeft er wettelijk gezien geen of slechts een beperkt bedrag aan bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden. Naarmate u meer loon opneemt, moet er ook meer bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.
...