Fiscale optimalisatie

Loon als bedrijfsleider

Hoofdstuk 1 - Inleiding

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?

Om uw loon als zaakvoerder of bestuurder te bepalen, is het vooreerst van belang om te weten hoe de fiscus het begrip ‘loon’ definieert en wat er dus allemaal als loon beschouwd wordt en ook zo belast wordt...
Hiervoor kan het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 92) geraadpleegd worden, dat een ruime invulling geeft aan het begrip ‘loon’. Wat had u anders gedacht... ? Eens kijken dus wat er precies als loon voor u als zaakvoerder/bestuurder aanzien wordt.