Fiscale optimalisatie

Loon als bedrijfsleider

Hoofdstuk 3. Uw loon en de bedrijfsvoorheffing

1. Is de hoogte van uw loon van belang voor de bedrijfsvoorheffing?

Ja! Ook hier is er een rechtstreekse link tussen het bedrag aan loon dat u opneemt uit uw vennootschap en het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat erop ingehouden moet worden.
Neemt u geen of een zeer beperkt loon op, dan hoeft er wettelijk gezien geen of slechts een beperkt bedrag aan bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden. Naarmate u meer loon opneemt, moet er ook meer bedrijfsvoorh...