Fiscale optimalisatie

Aftrekbare kosten vennootschap

Deel I - Wat moet u vooraf weten?

1. Vennootschapsbelasting: voor wie?

Uw vennootschap valt onder de vennootschapsbelasting in België als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • de rechtspersoon moet rechtspersoonlijkheid bezitten;
  • haar voornaamste inrichting of haar zetel van bestuur of beheer moet in België gevestigd zijn;
  • de rechtspersoon moet zich bezighouden met de exploitatie van een onderneming of met verrichtingen van winstgevende aard.