Fiscale optimalisatie

Bedrijfswagen

Deel II - De Btw en uw bedrijfswagen

Een totale ommekeer...
Tot eind 2010 was het regime van de Btw op autokosten in de vennootschap vrij eenvoudig en transparant. De btw was in principe immers voor 50% recupereerbaar en het eventuele privégebruik van de auto werd op het vlak van de btw gecorrigeerd door:
  • ofwel het privé belastbaar voordeel auto zoals dat weerhouden werd door de fiscus, te onderwerpen aan btw in die zin dat het belastbaar voordeel geacht werd btw inclusief te zijn. Omdat evenwel niet alle autokosten onderworpen zijn aan btw, werd de btw begrepen in het voordeel auto, geacht gelijk te zijn aan het privé belas...