Vennootschapsrecht

Aandeelhoudersovereenkomsten

Deel 1. Nu nog dezelfde visie, maar daar kan verandering in komen

1. Belang van duidelijke afspraken bij opstart of overname van of intrede in vennootschap

Het gezegde ‘goede afspraken maken goede vrienden’ geldt in het bijzonder wanneer u zaken doet. Financiële kwesties kunnen immers in een razendsnel tempo leiden tot ongenoegen, misverstanden, discussies of zelfs gerechtelijke procedures.
Om uw belangen en die van uw vennootschap veilig te stellen, is het belangrijk om als onder­nemer uw voorzorgen te nemen en (het liefst) van bij de opstart van uw ve...