Vennootschapsrecht

Aandeelhoudersovereenkomsten

Deel 3. Afspraken in overeenkomst of in statuten?

Om achteraf te kunnen bewijzen welke afspraken u gemaakt heeft, zet u ze op papier. Zoals u gelezen heeft, kan dat papier een aandeelhoudersovereenkomst zijn, maar eventueel ook de statuten van de vennootschap.
Voor veel afspraken maakt het op zich niet uit of ze in de statuten staan dan wel in een aandeel­houdersovereenkomst. Soms heeft zo’n afspraak echter slechts zin voor zover ze in de statuten staat. Het WVV heeft het aantal gevallen waarin zaken expliciet in de statuten moeten staan, sterk uitgebreid.
Wat is nu het precieze verschil tussen beide documenten en hoe beslist u welke afspraken u waarin opneemt?