Vennootschapsrecht

Aandeelhoudersovereenkomsten

Deel 2. Over welke scenario’s maakt u zich terecht zorgen en met welke ­concrete afspraken is dat niet langer nodig?

In wat volgt, vertrekken we vanuit een aantal bezorgdheden die u kunt hebben bij de opstart of bij de overname van of bij de intrede in een vennootschap. We geven telkens aan welke clausules in een aandeelhoudersovereenkomst of in de statuten hierbij een oplossing kunnen bieden.
U krijgt m.a.w. een indicatie van wat wenselijk is en wat concreet mogelijk is. Voor wat dat laatste betreft: u kunt niet altijd om het even wat afspreken, soms gelden er wettelijke beperkingen.

1. U wilt niet opgezade...