Vennootschapsrecht

Uw aansprakelijkheid als bedrijfsleider

Hoofdstuk 1. In vennootschap en toch p­ersoonlijk aangesproken?

1. U koos voor een bvba of nv, dus bent u toch altijd maar beperkt aansprakelijk?

1.1. U heeft twee petjes op

Wellicht heeft u destijds gekozen voor de oprichting van een vennootschap in de vorm van een bvba of nv precies omdat u in dat geval slechts ‘beperkt aansprakelijk’ bent.
De vraag is of u zo al voldoende beschermd bent of of u toch nog het risico loopt om als zaakvoerde...