Vennootschapsrecht

Uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder

Hoofdstuk 3. Niet iedereen kan u zonder meer belagen

1. Wie kan moeilijk doen?

Als bestuurder kunt u van verschillende kanten belaagd worden:
  • via de vennootschapsvordering of zgn. actio mandati;
  • via een minderheidsvordering;
  • via een vordering van derden;
  • via een vordering van de curator.
We gaan in wat volgt achtereenvolgens in op...