Vennootschapsrecht

Uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder

Hoofdstuk 5. Inwerkingtreding aansprakelijkheidsregels nieuw vennootschapsrecht

Buiten de vermelde ‘cap’ op de bestuurdersaansprakelijkheid (zie hoofdstuk 4, 2.5.) heeft het WVV geen al te grote veranderingen aangebracht op het vlak van de bestuurders­aansprakelijkheid.
Toch zal het in de toekomst van belang zijn om na te gaan welke regels nu al dan niet van toepassing zijn, indien er zich een probleem zou stellen op het vlak van bestuurders­aansprakelijkheid.
De algemene regel is dat de oude regels van toepassing blijven op schadeveroorzakende feiten die begaan werden vóór de toepassing van het WVV op de betrokken rechtspersoon. Logischerwijze zijn de nieuwe ...