Vennootschapsrecht

Uw aansprakelijkheid als bestuurder of zaakvoerder

Hoofdstuk 2. Overzicht van de voornaamste valkuilen

Hetgeen volgt is geen volledige lijst van alle mogelijke aansprakelijkheidsgronden. We hebben ons beperkt tot de tien voornaamste, nl. deze die in de praktijk weleens aan de orde zijn, maar waarrond er vaak ook heel wat misverstanden bestaan. De voorbeelden die gegeven worden, zijn gebaseerd op het ‘oude’ vennootschapsrecht. Aangezien de aansprakelijkheidsregels op zich niet wezenlijk veranderd zijn in het WVV, mag ervan uitgegaan worden dat deze voorbeelden ook naar de toekomst toe relevant zullen zijn.