Resultaten

 
Resultaat 1 van 4 resultaten
 • Werken met meerdere vennootschappen - 8. Nut van een btw-eenheid - 8.3. Hoe wordt een btw-eenheid concreet geïmplementeerd?
  8.3. Hoe wordt een btw-eenheid concreet geïmplementeerd?Om een btw-eenheid te vormen, moet een van de toekomstige leden die handelt als vertegenwoordiger van de op te richten btw-eenheid een gemotiveerd verzoek indienen. Daartoe moeten de leden een lid aanwijzen dat de btw-eenheid zal vertegenwoordigen en waaraan ze een volmacht verlenen om het voornoemde verzoek bij de Btw-Administratie neer te leggen. Dit verzoek moet ingediend worden bij het btw-controlekantoor dat bevoegd is voor het lid dat de btw-eenheid...
  Klik hier
 • Werken met meerdere vennootschappen - 8. Nut van een btw-eenheid - 8.1. Wat is een btw-eenheid?
  8.1. Wat is een btw-eenheid?Eén btw-belastingplichtige. Een btw-eenheid is een wettelijke fictie die inhoudt dat in België gevestigde personen die juridisch gezien ‘zelfstandig’ zijn, maar financieel, organisatorisch en economisch ‘nauw met elkaar verbonden’ zijn, als één btw-belastingplichtige aangemerkt worden.Hierna beelden we het concept van een btw-eenheid schematisch uit:Vennootschappen B en C behoren tot dezelfde btw-eenheid. Vennoot­schap­pen A en D maken dan weer geen deel uit van...
  Klik hier
 • Werken met meerdere vennootschappen - 8. Nut van een btw-eenheid - 8.2. Wat zijn de voor- en nadelen van een btw-eenheid?
  8.2. Wat zijn de voor- en nadelen van een btw-eenheid?Voordelen. De voordelen van een btw-eenheid zijn als volgt samen te vatten:Er is administratieve vereenvoudiging omdat één btw-aangifte volstaat voor alle leden die tot de btw-eenheid behoren.Er is een verminderd risico op een verkeerde vermelding of verwerking van de btw op intragroepsfacturen vermits deze binnen de btw-eenheid geen btw meer hoeven te vermelden.Dankzij de btw-eenheid kunnen bepaalde kosten die eigen zijn aan het btw-stelsel geneutraliseerd...
  Klik hier
 • Werken met meerdere vennootschappen - 8. Nut van een btw-eenheid - 8.4. Wat is het btw-belastingstelsel van een btw-eenheid?
  8.4. Wat is het btw-belastingstelsel van een btw-eenheid?Eén btw-belastingplichtige. Hierboven is er reeds melding gemaakt van het feit dat, door middel van de btw-eenheid, alle leden samen kwalificeren als één btw-belastingplichtige voor toepassing van de btw-wetgeving. Met andere woorden, de btw-eenheid als dusdanig is een enige btw-belastingplichtige en dit zowel m.b.t. van derde partijen verkregen goederen en diensten als m.b.t. de ten behoeve van deze derde partijen verrichte handelingen, als m.b.t....
  Klik hier
 
Resultaat 1 van 4 resultaten