Organisatie en structuur

Werken in en met een NV of BV

Deel VI. Geld uit uw vennootschap halen

1. Wat is er van u, wat van uw vennootschap?

1.1. Twee aparte rekeningen? Inderdaad, een ‘afgescheiden vermogen’

De bv en de nv zijn vennootschapsvormen met zgn. volkomen rechtspersoonlijkheid. Dit wil zeggen dat het vermogen van de bv en de nv volledig afgescheiden is van het vermogen van de aandeelhouders. Schuldeisers va...