Organisatie en structuur

Starten met een vennootschap

3. Wat zijn de implicaties van de omvorming voor de belastingen?

3.1. Moet u privé belastingen betalen n.a.v. de omvorming?

3.1.1. Stopzettingsmeerwaarden

3.1.1.1. Wat is dat?